Поверителност

Политика за защита на личните данни

Ние от "Аутоинс.Бг" ООД защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме като такива потребителите на www.авточасти.net, www.акумулатор.net, www.motorni-masla.net, www.motorni-masla.com и www.autoins.bg. Настоящата политика обяснява по какъв начин обработваме информацията, предоставена ни от посетителите на този уеб-сайт. Ние ще използваме Ваши личните данни единствено с Вашето разрешение, с цел по-качествено обслужване.

Важно

При използването на сайта www.акумулатор.net, Вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели.

Нормативна основа

"АУТОИНС.БГ" ООД стриктно спазва Закона за защита на личните данни и е регистрирано като администратор на лични данни. Ние използваме множество технически и организационни средства, за да защитим вашите данни от злоупотреба, повреждане, загуба или неразрешен достъп. Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.

Вашите лични данни

Ние Ви даваме възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с Вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на Ваше евентуално запитване и да ви изпратим закупените продукти на посочен от Вас адрес. В някои секции на сайта, ние ползваме т. нар. cookies, с цел да съблюдаваме предпочитанията на нашите посетители, за да можем да внасяме съответните корекции в нашия Интернет сайт. Cookies не са вируси. Те не представляват каквато и да било заплаха за Вас или за Вашия компютър. Cookies представляват идентификатори, които ние прехвърляме на хард диска на Вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят вашия компютър, когато ни посетите отново, с цел улесняване на навигацията и за да можете да се наслаждавате максимално на посещението си. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който вашият приема или отхвърля новите cookies или начинът, по който той Ви съобщава кога получавате нова cookie. Когато посещавате този сайт, нашите сървъри автоматично записват и анализират технически данни. Те включват Вашия Ай Пи адрес, който Ви е бил предоставен от Вашия интернет доставчик, информация за Интернет браузъра, който ползвате, Интернет сайта, който Ви е довел при нас, а също и датата и часа на всяко посещение. Тези данни са анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретна личност. Ние използваме тези данни за да анализираме кои секции от сайта ни представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобрим съдържанието и да направим страницата по-интересна и удобна за ползване от потребителя. Естествено, Вие можете да ползвате сайта без да ни предоставяте каквито и да било лични данни. Ние използваме данните единствено в случаите, когато това е абсолютно необходимо и единствено когато същите са били предоставени от Вас доброволно. Това се отнася за случаите, когато искате да направите поръчка. За да доставим търсения от Вас продукт и за да оформим продажбата, ние следва да разполагаме с информация, включваща Ваши лични данни: Ваш адрес за доставка, Ваш телефонен номер с цел потвърждаване на поръчката и възможност за контакт, Вашите имена с цел оформяне на договора за продажба, Ваш е-мейл и пр. Ние избягваме да изискваме ЕГН, номер на лична карта и други подобни данни. Ние нямаме право да продаваме на анонимнил лица, тъй като сме задължени да оформим счетоводно плащанията. В ЗЗП се включват и допълнителни разпоредби, свързани със сключването на договори за продажба от разстояние, които можете да намерите в секцията "Доставка и рекламации", която е достъпна от менюто горе в ляво.

Разкриване на вашите лични данни

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен с цел доставка на закупените от Вас продукти или на оправомощени или упълномощени от Вас лица.

Достъп до вашите лични данни

При получаване на писмена молба от Ваша страна, ние можем да Ви предоставим Вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.

Приложимо право

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

Лични данни, предоставени от непълнолетни лица

Ние съветваме всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет. Непълнолетните не трябва да предоставят лични данни без разрешението на своите родители или настойници. Ние никога няма да събираме лични данни, ако знаем, че принадлежат на непълнолетни лица, нито ще ги използваме по какъвто и да е начин без разрешение.

Връзки към други сайтове

Настоящото изявление за защита на поверителността и личните данни се отнася за www.акумулатор.net на "Aутоинс.Бг" ООД. Подстраниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат настоящото изявление за защита на поверителността и личните данни.

Уведомление за промени

Всички промени на политиката ни, свързана със защитата на личните данни ще бъдат оповестени в настоящата страница.